I've got the Q-Tips, I've got the mini-umbrella, - The Robbery